Zure proiektu artistikoa

  • Zure proiektua teknikoki eta ekonomikoki egingarria den aztertu
  • Zure ibilbide artistikoa finkatu (ibilaldia, xedeak, sorkuntza eta ekoizpenaren helburuak)
  • Zure proiektuaren parte hartzaileak identifikatu
  • Zure gaitasunak, ahalmenak, dohainak, talentuak eta trebetasunak argitan ezarri
  • Egin beharrak aurreikusi eta antolatu
  • Estrategia zehaztu eta jarraitu
  • Finantzamendu publiko zein pribatu aurkitu
  • Beste egin moldeak aurkitu
  • Partaide berriak atzeman
  • Zure obra musikala preparatzen hasi

Eszenatokia landu